Baywave

January 2022

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 • Baywave - Aqua FIT
2
3
 • Baywave - Aqua FIT
 • Baywave - Aqua FIT
 • Greerton - Aqua FIT
 • Baywave - Aqua DEEP
 • MHP - Aqua FIT
 • MHP - Aqua RESIST
4
 • Baywave - Aqua FIT
 • MHP - Aqua RESIST
 • Baywave - Aqua CARDIO BLAST
 • Greerton - Aqua FIT
 • MHP - Aqua FIT
 • Baywave - Aqua FIT
 • Greerton - Aqua FLEXI-STYLE
 • Baywave - Aqua FIT
5
 • MHP - Aqua RESIST
 • Baywave - Aqua FIT
 • MHP - Aqua FIT
 • Greerton - Aqua FIT
 • Baywave - AquaDEEP
 • MHP - Aqua Zumba
6
 • Baywave - Aqua FIT
 • MHP - Aqua RESIST
 • Baywave - Aqua Fit
 • Greerton - Aqua FLEX-STYLE
 • Baywave - Aqua Move
 • MHP - Aqua FIT
 • Baywave - Aqua Zumba
 • Greerton - Aqua FLEXI-STYLE
7
 • MHP - Aqua RESIST
 • Baywave - Aqua FIT
 • MHP - Aqua Fit
 • Greerton - Aqua FIT
 • Baywave - Aqua DEEP
8
 • Baywave - Aqua FIT
9
10
 • Baywave - Aqua FIT
 • Baywave - Aqua FIT
 • Greerton - Aqua FIT
 • Baywave - Aqua DEEP
 • MHP - Aqua FIT
 • MHP - Aqua RESIST
11
 • Baywave - Aqua FIT
 • MHP - Aqua RESIST
 • Baywave - Aqua CARDIO BLAST
 • Greerton - Aqua FIT
 • MHP - Aqua FIT
 • Baywave - Aqua FIT
 • Greerton - Aqua FLEXI-STYLE
 • Baywave - Aqua FIT
12
 • MHP - Aqua RESIST
 • Baywave - Aqua FIT
 • MHP - Aqua FIT
 • Greerton - Aqua FIT
 • Baywave - AquaDEEP
 • MHP - Aqua Zumba
13
 • Baywave - Aqua FIT
 • MHP - Aqua RESIST
 • Baywave - Aqua Fit
 • Greerton - Aqua FLEX-STYLE
 • Baywave - Aqua Move
 • MHP - Aqua FIT
 • Baywave - Aqua Zumba
 • Greerton - Aqua FLEXI-STYLE
14
 • MHP - Aqua RESIST
 • Baywave - Aqua FIT
 • MHP - Aqua Fit
 • Greerton - Aqua FIT
 • Baywave - Aqua DEEP
15
 • Baywave - Aqua FIT
16
17
 • Baywave - Aqua FIT
 • Baywave - Aqua FIT
 • Greerton - Aqua FIT
 • Baywave - Aqua DEEP
 • MHP - Aqua FIT
 • MHP - Aqua RESIST
18
 • Baywave - Aqua FIT
 • MHP - Aqua RESIST
 • Baywave - Aqua CARDIO BLAST
 • Greerton - Aqua FIT
 • MHP - Aqua FIT
 • Baywave - Aqua FIT
 • Greerton - Aqua FLEXI-STYLE
 • Baywave - Aqua FIT
19
 • MHP - Aqua RESIST
 • Baywave - Aqua FIT
 • MHP - Aqua FIT
 • Greerton - Aqua FIT
 • Baywave - AquaDEEP
 • MHP - Aqua Zumba
20
 • Baywave - Aqua FIT
 • MHP - Aqua RESIST
 • Baywave - Aqua Fit
 • Greerton - Aqua FLEX-STYLE
 • Baywave - Aqua Move
 • MHP - Aqua FIT
 • Baywave - Aqua Zumba
 • Greerton - Aqua FLEXI-STYLE
21
 • MHP - Aqua RESIST
 • Baywave - Aqua FIT
 • MHP - Aqua Fit
 • Greerton - Aqua FIT
 • Baywave - Aqua DEEP
22
 • Baywave - Aqua FIT
23
24
 • Baywave - Aqua FIT
 • Baywave - Aqua FIT
 • Greerton - Aqua FIT
 • MHP - Aqua FIT
 • MHP - Aqua RESIST
 • Baywave-Aqua Fit 6.35pm
25
 • Baywave - Aqua FIT
 • MHP - Aqua RESIST
 • Baywave - Aqua CARDIO BLAST
 • Greerton - Aqua FIT
 • MHP - Aqua FIT
 • Baywave - Aqua FIT
 • Greerton - Aqua FLEXI-STYLE
26
 • MHP - Aqua RESIST
 • Baywave - Aqua FIT
 • MHP - Aqua FIT
 • Greerton - Aqua FIT
 • MHP - Aqua Zumba
 • Bay wave Aqua Fit 6.35pm
27
 • Baywave - Aqua FIT
 • MHP - Aqua RESIST
 • Baywave - Aqua Fit
 • Greerton - Aqua FLEX-STYLE
 • MHP - Aqua FIT
 • Baywave - Aqua Zumba
 • Greerton - Aqua FLEXI-STYLE
28
 • MHP - Aqua RESIST
 • Baywave - Aqua FIT
 • MHP - Aqua Fit
 • Greerton - Aqua FIT
 • Baywave - Aqua DEEP
29
 • Baywave - Aqua FIT
30
31
 • Baywave - Aqua FIT
 • Baywave - Aqua FIT
 • Greerton - Aqua FIT
 • Baywave - Aqua DEEP
 • MHP - Aqua FIT
 • MHP - Aqua RESIST
 • Baywave-Aqua Fit 6.35pm